Meritum corp. independent group

Witamy na stronie

Witamy na stronie firmy IQ Advisors specjalizującej się w finansowaniu innowacyjnych projektów.

O nas

IQ Advisors oferuje kompleksowe usługi dla dynamicznych firm poszukujących środków na dalszy rozwój. Nasz zespół dysponuje wieloletnim dośwadczeniem w zakresie realizacji transakcji na rynku finansowym.

IQ Advisors to spółka należąca do grupy kapitałowej IQ Partners S.A. notowanej na rynku New Connect.
Wkrótce IQ Advisors rozpocznie działalność w zakresie zarządzania inkubatorem dla innowacyjnych start-upów z branży technologii informacyjnych. W związku z tym zapraszamy kandydatów na przedsiębiorców chcących uruchomić własny biznes oparty na innowacyjnym pomyśle do kontaktu z nami.

Zarząd IQ Advisors Sp. z o.o. zaprasza niniejszym do składania ofert prowadzenia ksiąg handlowych spółki. Oferta powinna spełniać następujące warunki:
- dedykowanie do obsługi i kontaktu ze zleceniodawcą osoby z uprawnieniami do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- znajomość przez osoby obsługujące procedur związanych z rozliczeniem dotacji w Programie Innowacyjna Gospodarka lub innym podobnym programie,
- doświadczenie firmy w obsłudze zleceń związanych z rozliczeniem takich dotacji,
- doświadczenie firmy w prowadzeniu ksiąg handlowych dla spółek, których głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w akcje i udziały innych podmiotów.
Oczekiwany zakres obsługi jest następujący:
- prowadzenie ksiąg handlowych stosownie do Ustawy o rachunkowości, w tym ewidencji syntetycznej i analitycznej, prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie listy płac, sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych, sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczeniowych z ZUS,
- występowanie w imieniu zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi w sprawach związanych z prowadzeniem rachunkowości,
- przygotowywanie zestawień, dokumentów i wyjaśnień w związku z rozliczeniem dotacji i zaliczek otrzymanych przez IQ Advisors od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z pracownikami IQ Advisors,
- udział w obsłudze kontroli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w związku z dotacją,
- udział w przygotowywaniu wniosków o płatność do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pisemne oferty prosimy nadsyłać w dniach 6.10.2009-13.10.2009.

Dzięki ludziom tworzącym IQ Advisors, którzy dysponują praktyczną wiedzą w zakresie corporate finance zdobytą w wiodących instytucjach finansowych działających na polskim rynku kapitałowym, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom najwyższy poziom usług, maksymalnie dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb.

foto Czytaj więcej...